Luennot & konsultointi2019-01-15T08:20:29+00:00

Konsultointityöt

Akustiikkaan ja äänentoistoon liittyviä pulmia voidaan ratkaista pikaisella konsultoinnilla tai tarvittaessa käynnillä johon liittyy myös mahdollisia mittauksia.
Hyvään akustiikkaan liittyy myös tilaan tutustuminen ja tilan materiaaleihin liittyviä valintakriteereitä ja niiden määriä.
Suoritamme myös muiden yrityksien tuotteiden kehitystyötä ja neuvontaa miten akustiset ongelmat saisi ratkaistua.

Kohdekäynti, kohdesuunnitelmaraportti esimerkki: 300€ + kilometrikorvaus 0,50€/km, joka voidaan kompensoida projektikohtaisesti tilaksen yhteydessä.
Konsultointityö: 40€/0,5h 58€/h
RTA- mittaus jossa voidaan ilmaista, toistovaste, tilan käyttäytyminen, läpikuuluminen, suhteellinen muutoksen eron. Mittaukset ovat keskenään vertailukelpoisia siinä projektissa mutta eivät ole absoluuttisia eikä niitä suoriteta EN ISO standardien mukaan.
1-10 mittausta kohdekäynnin yhteydessä: 40€/0,5h 58€/h
(ei sisällä mahdollisesti tarvittavia tuotteita tai tarvikkeita)
Konsultointityön laajuus ja kustannukset voidaan räätälöidä sopimuksen mukaan

Luennot

Työelämä, koti ja työympäristö muuttuu jatkuvasti, koulutus ja uuden tiedon hankinta on tärkeämpiä asioita, oman sekä ympäristön hyvinvoinnin kannalta. Akustiikkaan ja äänentoistoon liittyvät asiatiedot sekoittuvat usein hyvin tehtyyn markkinointiin.
Tilan akustiikka tai äänentoistolaitteiston toiminta perustuu sähköteknisiin ja fysikaalisiin ilmiöihin jota on paljon tutkittu. Näihin liittyvien asioiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen omassa työssään on hyvin helppoa kun keskittyy olennaiseen ja ymmärtää miten muutamat asiat liittyvät toisiinsa, parantaen hyvinvointiamme joko suoraan melun vähentämisenä tai välillisesti nautinnollisena äänimaisema hetkenä.

Luennot on mahdollista pitää tilaaja-hankinnoista päättäville, suunnittelijoille ja kodin hankintoja tekevälle, kiteyttäen kullekkin tarvittavan määrän tietoa kuten seuraavissa esimerkeissä:
— Akustiikan perusteet.
— Heijastuskulmien määrittäminen, äänen eteneminen tilassa.
— Läpikuuluminen.
— Puheselkeys, yksitysyydensuoja, peiteäänet.
— Absorptioluokat ja niiden merkitys, muut luokituksen ja suositukset.
— Äänimaisema, ”hyvät ja pahat ” taajuudet, melu, äänenpaine ja sen vaikutus.

Asiakasreferenssinä mm:  Ecophon, Terveystalo, HifiExpo-messut, Habitare-messut, Talo Talo, Vantaa.

Luento suoritetaan asiakkaan tarpeen mukaan, Keynote/ PowerPoint -esityksin. Laitteisto Mack Book Pro / VGA/ HDMI adapterit, tarvittaessa mukana on myös laitteita jolla voidaan demostroida käytännössä akustiikan toimintaa. Paikan päällä olevalle esityslaitteistolle ei vaadita erityisominaisuuksia.

Luentohinnasto saatavana kysyttäessä sähköpostitse, kysy lisää,  räätälöidään luento tarpeen mukaan !