Peittoääni2018-05-02T13:45:55+00:00

PEITEÄÄNIJÄRJESTELMÄ

  Silloin, kun työpaikalla on tavoitteena parantaa työhyvinvointia, eräs osa-alue on akustiikan parantaminen ja vallitsevan äänimaiseman hallitseminen.
  Akustiikan parantamisella tarkoitetaan mm. työskentelytilan äänien vaimentamista oikeanlaisilla tuotteilla, samalla puheselkeys ryhmäkommunikoinnissa paranee ja puheesta saa selvään. On kuitenkin olemassa erilaisia tarpeita eri työntekijöillä. Maisemakonttorissa työskenteleville voi olla ehdottoman tärkeää saada keskittyä omaan työalueeseensa niin, että hieman kauempana oleva keskusteleva ideointiryhmä ei sekoita koko ajan ajatuksia. Toisaalta mikäli tilassa on esimerkiksi asiointi/asiakaspalvelupiste, sekä keskustelu työtilassa että palvelutiskillä tapahtuva kommunikointi on pidettävä erillään asiakkaan puhesalaisuuden säilyttämiseksi.
  On otettava myös huomioon asiakaspalvelupisteeseen odottavia asiakkaat. Näihin kaikkiin tilanteisiin olemme kehittäneet oman peiteäänijärjestelmän, joka koostuu akustiikkatuotteisiin integroiduista kaiuttimista, toisto- ja vahvistinyksiköistä sekä äänituotannosta.
  Peiteäänijärjestelmä sulautuu osaksi akustointia, luo paremman työympäristön ja aikaansaa viihtyisän, josta nauttii sekä työntekijät että asiakkaat.Peiteäänijärjestelmä soveltuu myös kahviloiden, ravintolan, pankin ja vakuutusyhtiön tiloissa luomaan viihtyisyyttä ja tärkeimpänä parantamaan puhesalaisuus indeksiä.
  Työterveyslaitos, Turun yliopisto, Akustinen Seura ry ja akustiikkainsinööritoimistot ovat tehneet varsin kattavaa tutkimustyötä akustisen hyvinvoinnin ja peiteäänijärjestelmän yhdistämisestä työympäristöön. Tutkimuslaitokset puoltavat sekä akustiikan merkitystä että peiteäänen tarkoituksellisuutta yhdessä ja erikseen parempaan työympäristöön.

Vakiotuotteemme koostuvat seinä- ja kattomoduleista. Kaiutinintegraatio voidaan kuitenkin toteuttaa lähes jokaiseen mahdolliseen ArteMano acoustics akustiseen tuotteeseen, jossa on WoolA+ rakenne. Eli oli kysymyksessä uniikki taideteos tai vakiomallisto peiteäänijärjestelmä voidaan sisällyttää osana kokonaisuutta

Moduulit

  Vakiosuuntaus säteily noin 120 astetta, tilattaessa 90 astetta ja 10 astetta. (100-18000 Hz. +/-4dB)

  Riippuva kattomoduli säteilykulma 360 astetta, alle ja ympärisäteilevä.

Äänilähteet

  Sisältää vahvistinosan max kaksi stereoaluetta ja äänilähteen, liitännät 3.5mm stereo, aux sekä mikrofoniliitäntä.

Sisältää itsenäiset 4 stereoaluetta ja äänilähteen, liitännät 3.5mm stereo, aux sekä mikrofoniliitäntä.

  1. Sisältää pelkän vahvistiyksikön, joka voidaan liittää 1/2 alueen yksikköön. Yksiköitä voidaan lisätä lähes rajattomasti.

Työterveyslaitos suosittelee järjestelmän kaiuttimista tulevaksi eräänlaista kohinaa. Toki on olemassa myös suosituksia, että kohinan lisäksi mukana olisi eräänlaisia luontoäänimaisemia tai muita kohdekohtaisia äänimaisemia, jotka liittyvät tilan käyttöön.

Meiltä löytyy myös äänituotanto, jonka räätälöimme asiakkaan tarpeiden mukaan. Äänipankeistamme löytyy monenlaisia äänimaisemia ja tarvittaessa voimme äänityksestä lähtien luoda lähes rajattomasti tarvittavaa materiaalia.