Tekniset tiedot2018-05-02T14:14:10+00:00

Tekniset Tiedot

ArteMano acoustics -akustiikkareliefit on tarkoitettu parantamaan tilojen akustisia ominaisuuksia, parantaen tilan käyttäjien hyvinvointia. Tuotteiden ominaisuudet vähentävät tehokkaasti melua ja parantavat tilan puheselkeyttä.. Viiden vuoden tuotekehittelyn tuloksena luotiin tuote, joka näyttää taideteokselta, on ekologinen ja rakennetaan tilakohtaisesti sen mukaan, mikä tilassa vallitseva äänellinen ongelma on kyseessä ja myös sen mukaan, millainen ulkonäkö miellyttää.

ArteMano acoustics -tuotteiden kerrosrakenne ja paksuuden valintamahdollisuus luo edellytykset siihen, että tuotteiden absorptiokyky on parasta mahdollista hyötysuhdepinta-alaansa nähden.

Tekniset ominaisuudet:

Ääntä vaimentavan materiaalin teknisten ominaisuuksien tarkastelua voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Äänen vaimentuminen materiaaliin on fysikaalinen ilmiö, joka on riippuvainen hyvin monesta muuttujasta.

Äänen syntymiseen tarvitaan jokin väliaine; ilma, seinä tai jokin, joka värähtelee paremmin tai huonommin suhteessa äänen korkeuteen. Jokaisella äänellä on taajuus-spektri, joten esimerkiksi mittauksella voidaan löytää, millä äänenkorkeudella on eniten voimakkuutta.

Ääni koostuu lähes aina hyvin monesta erikorkuisesta äänestä samanaikaisesti, jotka ihmisen korvassa kuulostavat yhtenäiseltä ääneltä, jolla on jokin sävy.

Melun määrä on aina suhteutettuna yksilölliseen kuulijan korvaan. Nuori, vanha tai esimerkiksi kuulovaurion saanut kuulee eri äänenkorkeuksia eri tavalla. Siksi on aikaan saatu erilaisia normitettuja mittaustapoja, joilla saataisiin erilaiset tuotteet samalle viivalle äänen vaimentamisen hyötysuhdetta arvioitaessa.

Absorptioluokka on eräs arviointi tapa. Se on yleispätevä silloin, kun on kysymyksessä melun vaimentaminen esimerkiksi työpaikalla tai kapeamman, puhetaajuksille osuvan äänen vaimentaminen.

Äänen vaimennuksessa pyritään hidastamaan äänen nopeutta. Se tapahtuu siirtämällä äänienergiaa väliaineeseen, joka on tarpeeksi paksu tai sen resonointitaajuus osuu muutoin sopivasti vaimennettavan äänen kanssa.

Absorptioluokkatuloksissa on aina otettava huomioon tuotteen paksuus ja se, onko tulos ilmoitettu niin, että tuotteen alla pitää olla tietty ilmaväli taustarakenteeseen, jotta absorptioluokka arvo totetuu.

Huonon äänen, eli melun syntyminen sisätiloissa perustuu selkeästi erilaisiin ilmiöhin, joten äänen vaimentaminen vaatii erilaisia toimenpiteitä. Siinä tilassa, jossa äänilähde on, voidaan aistia kaikua tai äänen selkeyden puutetta, joka johtuu tilassa syntyvistä heijasteista.

Ilmateitse ääni kulkeutuu myös toisiin tiloihin epäedullisten seinärakenteiden ansioista. Pahimmat heijastepinnat löytyvät matemaattisesti. Vaimentavan materiaalin valitsemiseen tarvitaan tietoa ääni-spektristä ja siitä, mitä ja minkä paksuista materiaalia tarvitaan juuri siinä tilassa syntyvän äänienergian vaimentamiseen.

Äänen johtaminen rakenteiden kautta onkin sitten jo toinen tarina. Se vaatii toisenlaisia rakenteita, jotta päästäisiin tyydyttävään ratkaisuun. Ne ovat sellaisia ratkaisuja, joihin ei yksinomaan vaimentavilla akustiikkatuotteilla päästä, vaan vaaditaan suurempia rakenteellisia ratkaisuja.

Melun vaimennus ulottuu laajemmalle kuin normitetuissa mittauksissa edellytetään, joten ne toimivat myös silloin, kun kysymyksessä on musiikin tai lasten lelujen äänen vaimennus normaalissa kodissa, tavallisessa elämässä, sisustuksellisesti ajateltuna.

Akustinen vaimennuskyky:

Absorptioluokka ( A ) 43 mm ja ( C ) 23 mm, riippuen valitusta paksuudesta. Vaimennuskyky ilmoitettu niin, että akustiikkareliefi on kiinnitetty suoraan taustarakenteeseen.

Paloturvallisuus:

Akustiikkareliefin pinta on kauttaaltaan 100 %:sta lampaanvillaa, pintarakenne on tiheää. Lampaanvillan paloluokitus on SL2 ja LOI-arvo on 24-25. Sisäänrakennetun akustiikkalevyn paloluokitus on EN 13501-standardin mukaan A2-s1,d0 ja luokiteltu palamattomaksi prEN 1182 mukaan. WoolA+ rakenteesta on 80% palamatonta, joten tilaan ei lisätä olennaisesti palokuormaa. Loput rakenteesta on luonnollisesti SL2 eli vaikeasti syttyvää. Tilauksesta palosuojaamme tuotteen pintaosat palosuoja-aineella, jolloin jäljelle jäävät palamattomasta osasta on luokitukseltaan SL1.

Kosteudenkesto ja sisäilma:

Reliefin rakenne kestää 95-98 % ilmankosteuden. Uimahalli- ja pesutiloissa voidaan tarvittaessa käyttää erikoisrakennetta. Lampaanvilla sitoo ja luovuttaa luonnostaan kosteutta, joten se tasaa myös tilan kosteustasapainoa. Tiheä pintarakenne kerää pölyä vain normaalin sisusteen tavoin, eikä siitä irtoa partikkeleita normaali olosuhteissa. Kapseloidulla akustolevyrakenteella on M1 sisäilmaluokitus ja se on Allergia- ja astmaliiton hyväksymä.

Hoito-ohje: Kevyt imurointi riittää normaalisiivouksen yhteydessä.